0

Reklamácie a vrátenie

Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí zásielky. Prípadné nedostatky (napr. Poškodený obal) je nutné zapísať do prepravného listu dopravcu, toto je veľmi dôležité.

Reklamáciu dodaného materiálu alebo produktu je nevyhnutné podať maximálne do 3 dní od doručenia. Neskoršie podanie už nemôže byť akceptované. Keď mu nie je uvedené inak vzťahuje sa na všetky inzerované tovar štandardnú záruka 24 mesiacov.

POSTUP VYBAVENIA

reklamácia

Reklamovanú závadu zašlite na adresu info@buildex.sk , nezabudnite uviesť číslo objednávky a detailné fotodokumentáciu poškodenia. Ideálne uveťďt ako by ste chceli reklamáciu riešiť, či formou úpravy ceny prípadne výmeny tovaru. Reklamácia bude podľa § 13 zákona č. 634/1992 Zb vybavená do 30tich dní od podania.

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Ako zákazník (nepodnikateľ) máte zo zákona právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia zásielky, a to bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Ak uplatníte odstúpenia od zmluvy, máme ako dodávateľ právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Vrátenie finančnej čiastky ponížených o transportné náklady bude podľa § 13 zákona č. 634/1992 Zb vybavilo do 30tich dní od podania. Postup vrátenia konzultujte vždy telefonicky.

Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?

Je vám k dispozícii v tejto ponuke.